Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen

Het belang van lezen en de rol van de ouder(s)

Lezen vergroot de woordenschat, heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling én het stimuleert de fantasie. Helaas lezen kinderen steeds minder vaak en gaat de leesvaardigheid achteruit. Verschillende organisaties roepen daarom op tot een leesoffensief. Maar als ouder(s) kun je ook aan de slag! Ontdek hoe je jouw kind kunt helpen om plezier in lezen te krijgen.

Waarom is lezen belangrijk?

Lezen heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling én het stimuleert de fantasie

Lezen is heel belangrijk voor kinderen. Maar waarom eigenlijk? En wat doet lezen met de taalontwikkeling van kinderen? Wetenschappelijk onderzoek laat het volgende zien:

  • Kinderen die veel lezen scoren hoger op de Cito-toetsen taal, wiskunde en studievaardigheden.
  • Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijven.
  • Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Wie iedere dag een kwartier in een boek leest, kan 1000 nieuwe woorden per jaar leren.
  • Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over boeken komen verder in het onderwijs.

Bron: De bibliotheek op school

 
Lezen is nodig om te kunnen leren en wie goed leest en de teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Maar verhalen helpen kinderen ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen. Lezen heeft dus een positief effect op de sociale ontwikkeling én het stimuleert de fantasie. Verder geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen en dat zorgt ervoor dat ze steeds beter lezen én blijven lezen.

Nu in het nieuws:
kinderen lezen veel slechter

“Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes – berichten op hun smartphone of samenvattende stukjes in schoolboeken – maar besteden minder tijd aan ‘diep lezen’: het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel.” Bron: Onderwijsraad

Uit internationaal onderzoek (PISA) blijkt dat in 2018 bijna een kwart van de 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is. Een van de oorzaken is het gebrek aan leesplezier. Om het plezier in lezen te stimuleren en daarmee de leesvaardigheid te verhogen, pleit de Leescoalitie, met onder meer Stichting Lezen, voor een Leesoffensief. Want, zo stellen zij, “een goede leesvaardigheid is een basisbehoefte voor iedereen”. Om iedereen in Nederland gelijke kansen te geven, is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in goed leren lezen. En dat begint op de basisschool!

 


Wat doet de school?

Scholen besteden veel aandacht aan leesonderwijs, maar op de helft van de basisscholen in Nederland is het taalonderwijs toch niet op orde. Ook lukt het niet om alle kinderen in het basisonderwijs enthousiast te maken én te houden voor lezen. Basisschoolleerlingen lezen steeds minder als ze ouder worden. In groep 4 leest 41% iedere dag thuis. In groep 8 is dat percentage bijna gehalveerd (23%). In de onderbouw wordt de meeste tijd besteed aan leesbevorderingsactiviteiten. Onderbouwleerkrachten lezen vaak voor en gebruiken boeken bij de thema’s die ze behandelen. In de bovenbouw neemt de aandacht voor leesbevordering af.

Met het advies Lees! roepen de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur beleidsmakers, bibliothecarissen, leraren en ouders op om meer te investeren in leesmotivatie. Tegelijk met dit advies is ook het Sardes-rapport Cijfers en meningen over lezen in Nederland gepubliceerd. In dit rapport geven basisschoolleerkrachten o.a. aan dat zij zeker een taak hebben in het stimuleren van lezen, maar dat óók ouders hierbij een grote rol spelen.

Op de helft van de basisscholen is het taalonderwijs niet op orde

Wat kun je als ouder(s) doen?

Als ouder(s) lever je een belangrijke bijdrage aan de leesontwikkeling van je kind. De kans dat kinderen uitgroeien tot lezers is vijf keer groter wanneer de ouder(s) een positieve leesopvoeding bieden (Stalpers, 2007). Maar hoe kun je er als ouder(s) voor zorgen dat je kind plezier krijgt in lezen? De volgende 6 tips maken lezen leuker én makkelijker!

1. Voorlezen!

Voorlezen blijft belangrijk, óók als je kind al zelf kan lezen. Kies voor een vast tijdstip en maak er een gezellig moment van. Ook kun je afspreken om beurten een regel te lezen, of laat je kind jou eens voorlezen in plaats van andersom.

2. Ga samen naar de bieb

Laat je kind zelf een boek uitkiezen. De bibliotheek is gratis voor kinderen en meteen een leuk uitje.

3. Stel vragen

Af en toe iets vragen over het boek dat je kind leest, maakt kinderen enthousiaster voor lezen.

4. Geef het goede voorbeeld

Installeer je op de bank met een boek, want zien lezen, doet lezen!

5. Maak er een spelletje van!

Speel de LOI Kidzz leesbingo. Download hier de leesbingokaart.

6. De motiverende educatieve game De Zevensprong

De cursus De Zevensprong kan helpen bij het stimuleren van het leesplezier van je kind. Bied jouw kind ook deze kans! Meer weten?


Meer informatie voor ouders

Voorbereiding op de middelbare school

Kinderen leren gemakkelijk een taal

Een boekbespreking houden