Voorbereiding op de middelbare school

Voorbereiding op de middelbare school

Samen met je kind een middelbare school kiezen

Zit je kind nu of volgend jaar in groep 7 van de basisschool? Dan ben je wellicht al bezig met nadenken over een mogelijke middelbare school. Ook op school wordt er al gekeken naar mogelijk vervolgonderwijs. Gaat je kind naar groep 8 of is hij of zij al een achtstegroeper? Dan is voorbereiding op de middelbare school zeker een onderwerp om bij stil te staan.

Wat doe je aan voorbereiding in groep 7?

Waarschijnlijk heb je al een aardig beeld van welk niveau vervolgonderwijs past bij je kind. Zijn er meerdere scholen in de buurt waar je kind naar toe zou kunnen? Dan moet je straks samen met je kind een belangrijke keuze maken. Want welke school vindt je kind leuk én bereidt hem of haar het best voor op de toekomst?

Open dagen middelbare scholen bezoeken in groep 7

Vind je het nog te vroeg om te gaan nadenken over de middelbare school? Deskundigen zijn van mening dat het bezoeken van open dagen met groep 7-kinderen al waardevol is. Omdat de definitieve keuze nog best ver in de toekomst ligt, bekijkt je kind een middelbare school in groep 7 meer onbevangen. Aan de andere kant kan zo’n grote school overweldigend of zelfs beangstigend zijn. Jij kent je kind het best, bedenk daarom zelf of je kind eraan toe is.

Voordelen open dagen bezoeken
 • Je kunt samen de sfeer proeven.
 • Docenten, mentoren en coördinatoren beantwoorden vragen.
 • Leerlingen vertellen wat zij van de school vinden.
Nadelen open dagen bezoeken
 • Het geschetste beeld is vaak positiever dan de werkelijkheid.
 • Kinderen kunnen overweldigd raken door de drukte.

Heb je met je kind in groep 7 al verschillende scholen bekeken? Dan kunnen jullie je in groep 8 beperken tot twee of drie scholen. Dit geeft rust en duidelijkheid bij het maken van de uiteindelijke keuze.

Voorbereiden met de cursussen van LOI Kidzz

De cursussen van LOI Kidzz helpen je kind ook om een stevige basis te leggen voor de middelbare school. Zo is groep 7 een uitstekende groep om te leren typen. Ze kunnen het blind typen direct gebruiken. Straks in groep 8 en vooral op de middelbare school is het echt een onmisbare vaardigheid. Bovendien is de hoeveelheid huiswerk dan veel groter. Nu is dus de perfecte tijd!

Ook met de taalcursussen Engels en Spaans krijgt je kind een voorsprong op school. Je kind doet de kennis van de taal op, maar leert ook hoe het leren van een andere taal ‘werkt’. Straks op de middelbare school, heeft je kind veel plezier van deze kennis en vaardigheid.

opendag

Groep 8; het serieuze werk. Hoe pak je het aan?

Groep 8 staat vanaf de start van het schooljaar vooral in het teken van de overstap naar de middelbare school. Vrijwel alle leerprocessen in dit laatste jaar van de basisschool zijn gericht op het aanleren van studievaardigheden en het herhalen van leerstof. Er komt nog maar weinig nieuwe stof aan bod.

Andere spannende zaken zijn er des te meer. Zoals het schooladvies, de Eindtoets, de open dagen, het inschrijven en vaak al kennismaken op de middelbare school. Ook op jou als ouder van een achtstegroeper komt heel wat af. Lees hier meer informatie over belangrijke zaken waar jij en je pre-brugpieper mee te maken krijgen.

serieus

Schooladvies gekregen; hoe nu verder?

Kinderen uit groep 8 krijgen voor de kerstvakantie of in januari hun definitieve schooladvies. Normaal gesproken zal het advies geen verrassing zijn en in de lijn liggen met het voorlopig advies uit groep 7.

Leerkrachten baseren het definitieve schooladvies op de kennis en vaardigheden die je kind heeft opgedaan in groep 6, 7 en 8, aan de hand van de behaalde resultaten. Ook kijken ze naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind en naar zijn of haar werkhouding, motivatie en gedrag. Het definitieve schooladvies heb je nodig om een middelbare school uit te zoeken én het is nodig bij de inschrijving voor de middelbare school.

Hoe kies je een middelbare school?

De overgang naar ‘de middelbare’ is een grote stap. Niet alleen voor je kind, ook voor jou als ouder gaat er veel veranderen. Je kind gaat dagelijks naar de nieuwe school, dus hij of zij moet zich er prettig voelen. Maar jij als ouder moet natuurlijk wel achter de keuze kunnen staan.

Happy? Dan presteert je kind het best

Een advies dat veel leerkrachten je zullen geven is: Laat het kind voortgezet onderwijs volgen dat bij hem of haar past. Of dat nu sport-HAVO, technasium, VMBO of een andere richting is. Een kind dat te veel onder druk staat of juist niet genoeg wordt uitgedaagd, gaat niet met plezier naar school en zal niet optimaal presteren.

Welke school past het best?

Met het schooladvies op zak, kun je op basis van het aangeboden niveaus op scholen al een ‘schifting’ maken in het keuzeproces. En misschien heb je van andere ouders positieve of negatieve ervaringen gehoord over scholen. Op de basisschool krijg je ook brochures over middelbare scholen. Hiermee kom je ook al veel te weten over de scholen in de buurt.

Informatie inwinnen op open dagen

Hebben jullie een ‘short list’? Bezoek hiervan de open dagen. Zo kun je echt een goed beeld krijgen van een middelbare school. Hoe worden brugklassers begeleid, welke ondersteuning is er bij bijvoorbeeld dyslexie, zijn er extra keuzevakken mogelijk, is er een mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding? Op al dit soort vragen kun je antwoord krijgen. Ook kun je de faciliteiten voor bijvoorbeeld sport, toneel, kunst en muziek bekijken.

Hoe ‘voelt’ de school?

Het ‘proeven van de sfeer’ is heel belangrijk op de open dagen. Hoe wordt je kind benaderd door leraren, wat vertellen leerlingen over de school, hoe zien de lokalen er uit? Kijk en luister goed naar je kind als je samen rondloopt door de school. Als je het er na afloop met je kind over hebt, zullen jullie vast tot een goede keuze komen.

Brugklas do's en dont's

Als nieuwe brugklasser wil je kind straks natuurlijk goed voor de dag komen. Alle nieuwe brugklasspullen in huis halen, kost best wat tijd. Heeft je kind bijvoorbeeld een nieuwe fiets nodig? Daar komt soms een levertijd bij kijken. En met het uitzoeken van de allercoolste rugtas (die natuurlijk ook stevig moet zijn) ben je ook wel even bezig. We geven je hier wat tips.

Wat heeft je kind echt nodig
 • Fiets met goede verlichting en een goed slot.
 • Stevige (rug)tas met meerdere vakken.
 • Waterdichte hoes voor de tas.
 • Schoolspullen als kaftpapier, schriften enz.
Waar kun je nog even mee wachten
 • Woordenboeken en atlas staan vaak op de boekenlijst, maar worden zelden gebruikt.
 • Regenpak, de kans dat je kind het aantrekt is praktisch nihil.
 • Agenda, soms verplicht maar is vaak vervangen door een online systeem.
Doe het makkelijk
 • Maak een lijst en koop of bestel alles in één keer.
 • Kies rekbare boekenkaften, wat een uitvinding!
 • Koop direct meerdere geo-driehoeken, ze zijn namelijk wel breekbaar.

Voordat je kind de overstap maakt, kan hij of zij nog genieten van een leuk laatste schooljaar op de basisschool. Wil je dat je kind extra goed is voorbereid, kies dan voor een cursus van LOI Kidzz.

Typen

Blind en met tien vingers typen is dé extra vaardigheid om je kind nu te laten leren. In groep 8, maar zeker op de middelbare school is snel en blind typen onmisbaar. Straks in de brugklas heeft je kind veel meer huiswerk en dus minder tijd om een typecursus de doen. Nu is dus de perfecte tijd!

Talen

Ook met de taalcursussen Engels en Spaans krijgt je kind een voorsprong op school. Je kind doet de kennis van de taal op, maar leert ook hoe het leren van een andere taal ‘werkt’. Straks op de middelbare school, bij bijvoorbeeld het leren van Frans en Duits, heeft je kind veel plezier van deze kennis en vaardigheid.

do en not