Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van de cursus

Hierna vind je de inschrijfvoorwaarden van LOI Kidzz. Het gaat hierbij om algemene voorwaarden.

Door je kind in te schrijven voor een LOI Kidzz-opleiding ga je met ons een overeenkomst aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat je precies weet wat je van ons en wij van jou mogen verwachten. LOI Kidzz is onderdeel van de LOI, maar loopt niet automatisch mee in de acties van de LOI.

Om je kind in te schrijven, dien je 18 jaar of ouder te zijn. Door je zoon of dochter in te schrijven, verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Levering

Levering vindt doorgaans binnen 4 werkdagen plaats, op het door jou aangegeven adres. De portokosten voor de toezending van het reguliere cursusmateriaal binnen Nederland neemt LOI Kidzz voor haar rekening.

2. Uitwerktermijn

Niet iedereen studeert in hetzelfde tempo. Bovendien kan het gebeuren dat je kind om welke reden dan ook de cursus tijdelijk moet onderbreken. Bij LOI Kidzz is dat geen probleem. Je kind heeft tot een jaar na aanvang van de cursus toegang tot de LOI Kidzz-internetomgeving.

3. Voortijdige beëindiging

De overeenkomst met LOI Kidzz mag binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbonden worden (herroepingsrecht). Als fysieke leermiddelen worden geleverd, gaan de 14 kalenderdagen in nadat (het eerste deel van) de leermiddelen geleverd is.

Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. Makkelijker is het om gebruik te maken van dit formulier. Je ontvangt het formulier ook via e-mail bij inschrijving.

Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen leermiddelen voldoende gefrankeerd te retourneren. LOI Kidzz betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden leerstof en/of materialen.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de leermiddelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan accepteert LOI Kidzz de retourzending niet en ben je verplicht de leermiddelen af te nemen dan wel een waardevermindering te vergoeden.

4. Betaling

De kosten van de totale cursus staan vermeld op www.loikidzz.nl. Deze verschillen per cursus en zijn afhankelijk van de wijze van betaling.

Betaling ineens, via bankoverschrijving of automatische incasso
Betaling ineens is zeer aantrekkelijk. De kosten bij betaling ineens zijn lager dan bij betaling in termijnen.

Termijnbetaling via automatische incasso
Je betaalt in maandelijkse termijnen. Automatisch, dus daar heb je verder geen omkijken meer naar. Bij inschrijving vermeld je je bankrekeningnummer, waarna maandelijks automatisch het termijnbedrag van je rekening wordt afgeschreven. Het aantal termijnen is afhankelijk van de opleiding. Vanzelfsprekend stoppen de betalingen als je de laatste termijn hebt voldaan.

Achterstallige betaling
LOI Kidzz is gerechtigd om bij te late betaling extra kosten in rekening te brengen. Bij achterstallige betaling kan LOI Kidzz de werkelijke in redelijkheid gemaakte incassokosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) in rekening brengen.

5. Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij LOI Kidzz. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

6. Zorgvuldigheid

LOI Kidzz neemt een grote mate van zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en controle van advertenties, informatiebrochures, lesmateriaal en de toezending daarvan. Mocht je desondanks klachten hebben, meld deze dan binnen één maand na ontvangst van het desbetreffende materiaal aan: LOI Kidzz Klantenservice, Postbus 4200, 2350 CA Leiderdorp.

7. Klachten

LOI Kidzz zal al het mogelijke doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. De aansprakelijkheid van LOI Kidzz beperkt zich tot maximaal het door jou betaalde lesgeld.

8. Persoonsgegevens en de AVG

LOI Kidzz verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Dit doen we volgens de vereisten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Meer informatie over deze verwerking en de rechten van betrokken personen is te vinden in het Privacy Statement van LOI Kidzz.

24(1923)