1. Introductie

De LOI respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar studenten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LOI bv, gevestigd aan de Dellaertweg 5G, 2316 WZ in Leiden.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres of het IP-adres van je computer. Maar ook je vooropleidingsgegevens en studieresultaten zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Ben je zzp'er of heb je een eenmanszaak, of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

A. Onderwijs leveren

Om je goed onderwijs te kunnen bieden verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van ouders/verzorgers en van het kind. Bijvoorbeeld voor het toesturen van cursusmateriaal of informatie over de voortgang van de cursus. Hieronder lichten we dat verder toe.

Onderwijs bieden

Ouders/verzorgers en cursisten hebben regelmatig interactie met ons. Dit begint met het toesturen van het cursusmateriaal, het regelen van het betalingsverkeer, in de loop van de cursus het toesturen van rapportages over de vorderingen en incidenteel is er contact met de klantenservice als er zich mogelijk een probleem voordoet met de cursus.

We doen dit om ouders/verzorgers en kinderen te begeleiden en daarmee de overeenkomst die is gesloten te kunnen uitvoeren. De gegevens van ouders/verzorgers en kinderen zijn indien gewenst altijd  opvraagbaar en aan te passen. We verklaren dat we deze gegevens nooit aan derden verkopen of verstrekken.

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we contactgegevens van ouders/verzorgers en van het kind. Denk daarbij aan naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres.

In het kader van de cursus verwerken we ook persoonsgegevens. Denk daarbij aan resultaten in voortgang en diploma of certificaat.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We hebben als onderwijsinstelling een bewaarplicht met betrekking tot persoons-, examen- en diplomagegevens van studenten. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals onderwijswetgeving, WEB en WHW. Ook na de looptijd van je overeenkomst bewaren de wettelijk verplichte gegevens. Zo bewaren we gemaakt examenwerk in ieder geval nog 2 jaar na diplomering. Afgegeven diplomagegevens worden minimaal 50 jaar bewaard.

B. Administratie verzorgen

Als je klant bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Inschrijven

Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de opleiding. Gedurende de opleiding kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens muteren.

Gedurende je studie kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben. Zo maken we een notitie als je contact met ons hebt. Ook leggen we de correspondentie die je van ons ontvangt vast.

We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en het onderwijs te bieden dat we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

C. Marketingactiviteiten uitvoeren

We informeren ouders/verzorgers graag gericht over LOI Kidzz, ons assortiment of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon, post, chat of WhatsApp. Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens.

We verklaren dat we geen commerciële boodschappen richten aan kinderen.

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatiemateriaal of het doen van een test vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

D. Alleen noodzakelijke cookies bij kinderen jonger dan 16 jaar

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen online veilig zijn en hebben extra privacyprocedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we onze cursisten veilig houden wanneer ze onze online leeromgeving gebruiken. We richten onze marketingactiviteiten niet op kinderen. Zij krijgen dan ook alleen noodzakelijke cookies; de cookies die nodig zijn voor de basisfuncties en toegang tot beveiligde gedeelten van de website die ze nodig hebben om hun cursus te kunnen volgen. De persoonsgegevens van kinderen vragen we alleen aan en met toestemming van ouders/verzorgers.

E. Opname telefoongesprekken

We helpen je zo goed mogelijk

Wij willen graag dat je je ook telefonisch voor een opleiding in kunt schrijven of aanpassingen op je bestaande opleiding door kunt geven. Dat hoort bij onze service. Dus als je via telefoon iets wijzigt of afsluit, is het opgenomen telefoongesprek meteen de bevestiging van onze communicatie.

Daarnaast streven we ernaar je zo goed mogelijk te helpen. Dat kan alleen als we voortdurend kijken hoe dat beter kan. Daarom nemen we de telefoongesprekken op zodat we onze medewerkers kunnen trainen en onze processen kunnen verbeteren.

We doen dit om jou als klant goed te kunnen bedienen en de service te bieden die jij en andere klanten van ons verwachten. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren de opnames van telefoongesprekken maximaal 3 maanden.

4. Je privacyrechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

Recht op inzage
Recht op rectificatie en aanvulling
Recht op een menselijke blik
Recht op beperking van de verwerking
Recht op data portabiliteit
Recht op vergetelheid
Recht van bezwaar

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van het contactformulier op de pagina Service & Contact van de LOI Kidzz-website.

Je zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Gebruik van Cookies

A. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

B. Waarvoor gebruiken we ze?

De LOI website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun diensten.

C. Soorten cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen onze website(s) bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot de beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken.

Voorkeurcookies

Voorkeurcookies zorgen ervoor dat onze website)s) informatie kunnen onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de voorkeurstaal of de regio waar je woont.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe onze bezoekers onze website en onze leeromgeving LOI Campus gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen, stellen ons in staat de gebruikerservaring te verbeteren. De bezoekers gegevens worden anoniem verzameld en gerapporteerd.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Kijk voor meer informatie daarover in het Privacy Statement.

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel van maketingcookies is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

D. Huidige cookie-instellingen

Je toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.loikidzz.nl. Klik op deze link om je cookie toestemming aan te passen.

D. Cookieverklaring