Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

Ik deel LOI Kidzz hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de inschrijving van de volgende cursus wil herroepen.

Cursusgegevens

Cursistengegevens