Filter(s) toepassen

Met blind typen beter spellen en stellen op de computer

Leerlingen werken steeds meer op de computer, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Huiswerk en werkstukken moeten digitaal ingeleverd worden en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. Dit betekent dat kinderen steeds meer gaan typen en minder gaan schrijven. Henny van der Meijden en Mariëtte Tesselhof onderzochten de relatie tussen typevaardigheid en de spellingvaardigheid en stelvaardigheid van kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, en of het vergroten van de typevaardigheid effect heeft op hun spellen en stellen. De kinderen uit de experimentele groep die een typecursus volgden, konden in de nameting veel sneller typen, maakten minder spelfouten en produceerden langere verhaaltjes van betere kwaliteit dan de leerlingen uit de controlegroep die geen cursus gevolgd hadden.

Betere schoolresultaten door blind typen

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die blind en met tien vingers kunnen typen, beter vragen beantwoorden op de computer. Omdat ze zich niet of veel minder hoeven te concentreren op het toetsenbord kunnen ze hun aandacht volledig richten op het juist beantwoorden van de vraag. Ook geven ze, doordat ze snel kunnen typen, antwoorden die meer uitgebreid zijn.

Betere schoolresultaten door blind typen
Waarom krijgen kinderen op school geen typeles

Waarom krijgen kinderen op school geen typeles?

Veel scholen delen de mening van deze deskundigen en zouden graag typeles opnemen in het lesprogramma. Helaas ontbreekt het in veel gevallen aan tijd en middelen om dit echt goed aan te pakken. Ook zouden docenten zelf het blindtypen moeten leren om hierin les te kunnen geven.

De oplossing: Leren typen buiten schooltijd

De cursus Leren typen van LOI Kidzz biedt dé oplossing! Met deze cursus leren kinderen snel, blind en met tien vingers typen. Kinderen kunnen thuis op de eigen computer de cursus doen, in hun eigen tempo en met online begeleiding op maat.

Direct doen

 

Doe de gratis proefles!

Wil jij nu zien hoe leuk de typecursus is? Dat kan! Met een gratis proefles ga je meteen naar de Super Spy School om te testen of jij het in je hebt om een superspion te worden.

Doe de proefles

Gratis kennismaking

Wil je meer informatie over de opbouw van de typecursus? Bijvoorbeeld over de lessen, de feedback aan ouders en het leerdoel? Vraag dan nu gratis een kennismaking aan.

Nu aanvragen