“Wij hebben er weinig werk aan”

De heer Remmers, directeur CBS Rehoboth

Sinds CBS Rehoboth samenwerkt met LOI Kidzz, leren meer kinderen van deze basisschool in Moerkapelle typen. De verklaring? ”Deze online Typecursus kunnen kinderen vanuit huis volgen in plaats van op locatie”, aldus de directeur de heer Remmers. “De Typecursus voorziet echt in een behoefte. Van ouders, maar ook van de school.”

Kinderen hebben er plezier in

“Ik vind het belangrijk dat kinderen snel leren typen”, vertelt de heer Remmers. ”LOI Kidzz biedt hiervoor een functioneel doelmatige cursus, waar kinderen plezier in hebben. Onze bovenbouwleerlingen werken niet heel veel maar wel regelmatig op het Chromebook. We zijn van mening dat we met het aanbieden van de mogelijkheid om te leren typen kinderen en ouders een dienst bewijzen.”

School heeft er weinig werk aan

Over de scholenregeling van LOI Kidzz is hij zeer tevreden. ”Het is voor ons een heel prettige manier om samen te werken. De school heeft er zelf weinig werk aan. Ik ontvang de informatie-enveloppen van LOI Kidzz, mijn collega’s delen het uit en zamelen de inschrijvingen in. Verder handelt LOI Kidzz alles af met de ouders van onze leerlingen.”

Vergoeding scholenactie komt ten goede aan het onderwijs

Net als de andere duizenden basisscholen die meedoen aan de scholenregeling, ontvangt CBS Rehoboth een mooie vergoeding op voor de school. ”Dit jaar zijn er 17 leerlingen die de Typecursus van LOI Kidzz hebben afgenomen”, vertelt de heer Remmers. ”De vergoeding hiervoor voegen wij toe aan de lumpsum. Deze komt dus direct ten goede aan de bekostiging van het onderwijs.”

“Op school vinden we het belangrijk dat leerlingen kunnen leren typen”

Mevrouw Husson, administratief medewerkster RKBS De Brink in Ottersum

Om blind leren typen voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken, heeft LOI Kidzz een scholenregeling. Ouders krijgen € 50,- korting bij inschrijving en de school ontvangt een bijdrage per ingeschreven leerling. Van RKBS De Brink hebben afgelopen jaar 13 kinderen leren typen. Dit betekent dit een bijdrage van € 130,- voor de school. Scholen kiezen zelf een bestemming voor dit bedrag.

Mevrouw Husson, administratief medewerkster RKBS De Brink in Ottersum zegt over de scholenregeling: “Van alle aanbiedingen die we binnenkrijgen, geeft onze school bewust alleen de informatie over de Typecursus van LOI Kidzz door aan de leerlingen en de ouders. Over de Typecursus hebben we nooit klachten gekregen. We zijn daarom van plan dit de komende jaren te blijven doen.”

Weinig werk aan de Typecursus

“Aan kinderen van wie ik weet dat ze zijn inschreven, vraag ik wel eens of ze al begonnen zijn. Dan hoor ik vaak: “Ja, ik heb de spullen al gekregen.” Het gaat eigenlijk altijd goed, dat is fijn. We hebben ook weinig werk aan het aanbieden van de Typecursus, dat verloopt echt prima.”

Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

“Uiteraard vinden wij op school het belangrijk dat onze leerlingen op deze manier kunnen leren typen. Vooral richting het voortgezet onderwijs biedt het ze echt een voorsprong. Net als zwemles vinden wij ook een typecursus erbij horen.”

“Wij zijn erg enthousiast over de scholenregeling”

Léon Poorthuis, directeur van KBS De Martinus

Om blind leren typen voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken, heeft LOI Kidzz een scholenregeling. Ouders krijgen € 50,- korting bij inschrijving en de school ontvangt een bijdrage per ingeschreven leerling. Voor basisschool De Martinus betekent dit een bedrag van € 200,-. Veel scholen gebruiken dit bedrag voor excursies of de aankleding van de aula of het schoolplein.

Wij spraken Léon Poorthuis, directeur van KBS De Martinus, over de scholenregeling. Hij vertelt graag over zijn ervaring met LOI Kidzz. “Wij zijn erg enthousiast over de scholenregeling van LOI Kidzz. Onze ervaring is dat de Typecursus goed aansluit, dat de samenwerking goed verloopt en dat alles goed geregeld is.”

Leerkrachten hebben er weinig werk aan

“Alle informatie wordt goed aangeleverd. Het aanbieden van de Typecursus gaat dan ook vrij eenvoudig. Via de mail geef ik alle informatie en de link door en ik geef de enveloppen mee. Daarna stuur ik nog een kort berichtje en vervolgens wordt alles via de groep ingezameld en stuur ik alles in een keer op. Onze leerkrachten hebben daar zelf dus weinig werk aan. Het gaat heel erg makkelijk zo!”

Betere schoolprestaties

“Wij bieden de Typecursus van LOI Kidzz graag aan omdat de cursus goed in elkaar zit. Het is een simpele en leuke cursus voor kinderen. We hebben daar als school ook wel echt onderzoek naar gedaan. Verder hebben we niet exact gemeten of het blind leren typen de schoolprestaties verbetert, maar we merken dat uiteraard wel. Er worden zeker opmerkingen gemaakt over dat het terug te zien is in de schoolprestaties van de leerlingen.”

“We delen de informatie uit en plaatsen een berichtje in de nieuwsbrief”

Mevrouw Broersma, medewerkster OBS Het Volle Leven in ’s Gravenhage

Om blind leren typen voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken, heeft LOI Kidzz een scholenregeling. Ouders krijgen € 50,- korting bij inschrijving en de school ontvangt een bijdrage per ingeschreven leerling. Van OBS Het Volle Leven hebben afgelopen jaar 12 kinderen leren typen. Dit betekent dit een bijdrage van € 120,- voor de school. Scholen kiezen zelf een bestemming voor dit bedrag.

Mevrouw Broersma, medewerkster OBS Het Volle Leven in ’s Gravenhage vertelt over de scholenregeling: “Als we de informatie over de Typecursus van LOI Kidzz binnenkrijgen, delen we dit uit aan de leerlingen in de klassen. Ook plaatsen we er een berichtje over in de digitale nieuwsbrief aan de ouders. Verder doen we niets aan promotie of iets dergelijks. Kinderen geven zelf aan bij hun ouders of ze de Typecursus willen doen.”

Op jonge leeftijd leren typen

“Persoonlijk denk ik dat de leerlingen er veel profijt van zullen hebben als ze op jonge leeftijd al leren typen. Door het aanbieden van de Typecursus van LOI Kidzz, geven we ze als school die mogelijkheid.”

Dhr. H. Mallie

“Blind typen is een basisvaardigheid”

Dhr. H. Mallie, leerkrachtondersteuner Hervormde Rehobothschool in Nijkerk

Om blind leren typen voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken, heeft LOI Kidzz een scholenregeling. Ouders krijgen € 50,- korting bij inschrijving en de school ontvangt een bijdrage per ingeschreven leerling. Voor de Hervormde Rehobothschool betekent dit een bedrag van € 100,-. Veel scholen gebruiken dit bedrag voor excursies of de aankleding van de aula of het schoolplein.

Wij spraken Dhr. H. Mallie, leerkrachtondersteuner Hervormde Rehobothschool in Nijkerk, over de scholenregeling. Hij vertelt graag meer over zijn ervaring met LOI Kidzz.

Net als vele andere scholen biedt de Hervormde Rehobothschool de Typecursus van LOI Kidzz aan. “Veel kinderen en hun ouders vinden blind leren typen heel belangrijk. In deze tijd is het echt een basisvaardigheid en handig voor de rest van je leven.”

Informatie-enveloppen

De samenwerking met LOI Kidzz wordt door Dhr. H. Mallie als prettig ervaren. “Aan het begin van het jaar ontvangen wij bericht vanuit LOI Kidzz dat de scholenregeling weer van start gaat. Vervolgens informeer ik alle collega’s van de bovenbouw en deel ik de enveloppen met informatie over de Typecursus uit. Ik verzamel na een aantal weken de inschrijfformulieren en stuur deze in een enveloppe naar de LOI toe. Daarna check ik of de kinderen werkelijk begonnen zijn met de Typecursus. Dat kost mij gelukkig niet heel veel tijd.”

“LOI Kidzz staat goed aangeschreven”

Mevrouw M. Keemers, directrice van basisschool Los Hoes in Haaksbergen

Om blind leren typen voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken, heeft LOI Kidzz een scholenregeling. Ouders krijgen € 50,- korting bij inschrijving en de school ontvangt een bijdrage per ingeschreven leerling. Voor basisschool Los Hoes betekent dit een bedrag van € 190,-. Veel scholen gebruiken dit bedrag voor excursies of de aankleding van de aula of het schoolplein.

Wij spraken Mevrouw M. Keemers, directrice van basisschool Los Hoes in Haaksbergen, over de scholenregeling. Zij vertelt graag meer over de samenwerking met LOI Kidzz. Directrice M. Keemers geeft aan dat blind leren typen heel belangrijk is. “Wij verstrekken dan ook graag informatie over typecursussen vanuit meerdere aanbieders. Op deze manier laten we de keuze bij het kind en de ouders of en aan welke typecursus zij willen deelnemen.”

De school heeft er weinig werk aan

Over de samenwerking met LOI Kidzz is mevrouw Keemers tevreden. “Het kost ons geen tijd om de Typecursus aan te bieden. Onze conciërge verspreid alle informatie en onze administratief medewerkster zorgt ervoor dat de aanmeldingen bij LOI Kidzz terecht komen. Dat is allemaal niet zoveel werk. De school zelf hoeft dus weinig te doen.”

“LOI Kidzz handelt vervolgens alles af met de ouders van de leerlingen. Wij horen daar zelf niet zoveel over. Onderling hebben ouders het natuurlijk wel over de Typecursus. LOI Kidzz staat zeker goed aangeschreven!”

Vergoeding voor de school

De school ontvangt een bijdrage van € 10,- per ingeschreven leerling. Dit kan dus oplopen tot een flink bedrag. “Wij besteden de vergoeding vaak aan de aanschaf van buitenspelmateriaal.”

“Blind typen is wat ons betreft een basisvaardigheid”

P. Antes, directeur basisschool De Hoeksteen

“Op onze school willen we kinderen kennis bijbrengen, ze helpen hun persoonlijkheid te ontwikkelen en ze vaardigheden meegeven. Het is onze mening dat ICT-vaardigheid voor de toekomst van onze leerlingen heel belangrijk is. Daar hoort ook typevaardigheid bij. Blind typen is wat ons betreft een basisvaardigheid. Daarom raden we ouders de Typecursus van LOI Kidzz aan.

Ouders zien het belang van typen in

In de groepen van de bovenbouw geven we de informatie over de Typecursus mee aan de leerlingen. Ook vertellen we ouders dat blind leren typen belangrijk is. Op onze school, waar we zoals gezegd ICT-vaardigheid hoog in het vaandel hebben staan, zien ouders vaak het belang van snel en blind kunnen typen in.

Kwaliteit is belangrijk

Jaren geleden is het begonnen met een paar leerlingen die leerden typen. De ouders waren tevreden over de kwaliteit van de Typecursus van LOI Kidzz, vertelden dit aan andere ouders en zo verder. Inmiddels hebben al heel veel leerlingen de cursus gevolgd via school, ook mijn eigen zoon. En ik kan zeggen; hij typt stukken beter dan ik!

In de taal van kinderen

Ik heb gezien dat kinderen met de cursus in korte tijd echt goed leren typen. Ze zijn zo vaardig, het scheelt ze ontzettend veel tijd. Ook de opzet van de cursus met het avontuur en de games werkt goed. Dit is de taal die kinderen spreken.”

Wilt u ook deelnemen aan de scholenregeling? Via dit formulier kunt u informatie-enveloppen aanvragen. Deze sturen wij toe aan het begin van het schooljaar.