Op veel basisscholen starten kinderen met het aanleren van het maken van uittreksels. Zeker op de middelbare school moet je kind deze vaardigheid vaak toepassen. Een uittreksel maken is handig ter voorbereiding op een toets, proefwerk of boekbespreking. Het helpt om de stof goed te leren, ook vlak voor de toets. Maar een goed uittreksel maken, is best moeilijk. Hoe doe je dit nu eigenlijk? Hieronder beschrijven we twee manieren van uittreksels maken.

Een uittreksel schrijven

Pak je pen en papier er maar alvast bij. En wat ook handig is: post-its! Deze zullen je later goed van pas komen. Volg dan onderstaande stappen:

 1. Lees de tekst eerst goed door. Waar gaat het over? Heb je de tekst goed begrepen? Wat is de belangrijkste boodschap en wat zijn minder belangrijke zaken?
 2. Markeer of onderstreep, na het lezen van de tekst, de belangrijkste zinnen en woorden. Je kunt deze ook op een post-it schrijven. De post-its plak je vervolgens aan het einde van een tekst of na afloop van een hoofdstuk in je boek.
 3. Schrijf nu kort maar krachtig en in je eigen woorden een logisch verhaal van alle zinnen en woorden die je hebt gemarkeerd of die je op de post-its hebt geschreven. Dit wordt je samenvatting.
 4. Controleer tot slot je tekst. Is het verhaal logisch? Niets vergeten? Je samenvatting is klaar.

Mindmappen

Een andere manier om een uittreksel te maken, is ‘mindmappen’. Een mindmap is een schema waarin je de belangrijkste begrippen uit de tekst neerzet.

 1. Lees de tekst eerst goed door. Waar gaat deze over? Wat is de belangrijkste boodschap? Schrijf deze boodschap vervolgens op in het midden van je blad.
 2. Zoek nu naar andere zaken die belangrijk zijn om te onthouden. Schrijf deze rondom het titelwoord op en verbind ze op een logische manier met elkaar d.m.v. lijnen.
 3. Controleer je schema. Is het geheel logisch? Niets vergeten? Je mindmap is klaar!

Hoe kun je als ouder helpen?

Natuurlijk kun je je kind ook helpen met het maken van een goed uittreksel. Hieronder enkele tips:

 • Lees de tekst samen met je kind door.
 • Laat je kind na afloop eerst in eigen woorden vertellen waar het boek of de tekst over ging.
 • Stel na afloop vragen als: “Wat vind je van de tekst of het boek en waarom?”, “Vind je de titel goed bij het boek passen en waarom?” en “Zou je zelf willen meemaken wat er in de tekst gebeurt?”.
 • Laat je kind zelf de punten opschrijven.
 • Geef je kind na afloop een compliment voor zijn of haar inzet. Dit motiveert!

Een boekbespreking houden

Waar moet je kind aan denken als het een boekenbeurt moet houden of boekverslag moet maken?

Voorbereiding op de middelbare school

Wat doe je aan voorbereiding op de middelbare school in groep 7 en wat in groep 8?

Zo helpen de cursussen van LOI Kidzz je kind op school

De cursussen kunnen je kind op school een steuntje in de rug of een voorsprong geven.