LOI Kidzz wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, buiten de basis die kinderen krijgen aangeboden op school. Een toevoeging dus, wanneer ouders en kinderen daaraan behoefte hebben.

De cursussen van LOI Kidzz zijn leerzaam en zó leuk, dat leren als vanzelf gaat. Ze kunnen je kind op school een steuntje in de rug of een voorsprong geven en een goede voorbereiding zijn op de middelbare school.

Betere schoolresultaten door blind typen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die blind en met tien vingers kunnen typen, beter vragen beantwoorden op de computer. Omdat ze zich niet of veel minder hoeven te concentreren op het toetsenbord kunnen ze hun aandacht volledig richten op het juist beantwoorden van de vraag. Ook geven ze, doordat ze snel kunnen typen, antwoorden die meer uitgebreid zijn.

Het belang van de typecursus

Lees meer

“Met blind typen beter spellen en stellen op de computer.”
Henny van der Meijden en Mariëtte Tesselhof van de Radboud Universiteit onderzochten de relatie tussen typevaardigheid en de spellingvaardigheid en stelvaardigheid van kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, en of het vergroten van de typevaardigheid effect heeft op hun spellen en stellen. De kinderen uit de experimentele groep die een typecursus volgden, konden in de nameting veel sneller typen, maakten minder spelfouten en produceerden langere verhaaltjes van betere kwaliteit dan de leerlingen uit de controlegroep die geen cursus gevolgd hadden.

Onderzoek wijst uit: Jonge kinderen leren gemakkelijk een taal

Voor taalwetenschappers is het duidelijk: Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs de taal op te pikken die zij om zich heen horen. Vanaf de puberteit neemt dit vermogen sterk af.

Jong starten met een vreemde taal leren levert betere schoolresultaten op

Lees meer

“Door Engels maken kinderen ook vorderingen met Nederlands.”
De school van adjunct-directeur Paul Groot in Rotterdam begint vroeg met Engels. "We starten jong en breiden het aanbod van Engels verder uit in hogere groepen. In tegenstelling tot wat veel ouders denken, gaat dit niet ten koste van Nederlands. Uit taaltoetsen bleek dat de kinderen juist vorderingen maken met Nederlands. En op basis van de Cito-scores durf ik te zeggen dat het Engels bijdraagt aan de taalontwikkeling."

Extra oefenen voor groep 7 en groep 8

Met de cursus Basisschool oefent je kind alle leerstof van groep 7 en 8 van makkelijk naar moeilijk. Met uitleg in filmpjes en games om te oefenen. Leren was nog nooit zo leuk! Met motiverende oefeningen en games oefenen kinderen met rekenen, taal en andere schoolvakken. Extra oefenen en vooruitgang zien, geeft zelfvertrouwen en dat zorgt ervoor dat je kind met plezier naar school gaat. En dat zie je terug in de resultaten.

Lees meer

Mevrouw K. v. Wassenaar

“Mijn kind is sinds de cursus een stuk zekerder geworden op school."

Meneer T. Dijkgraaf

“Oefenen was geen probleem. Bas heeft het niet zo op ‘extra oefenen‘. Maar met deze cursus ging het heel goed. Hij ging zelf aan de slag en vond het echt leuk!”

Zelf ervaren hoe leuk de cursussen zijn

Doe nu een gratis proefles! Beleef de avonturen uit de cursussen, probeer de games en start direct met leren!

Beleef het avontuur

Is je kind klaar om razendsnel te leren typen en een echte Super Spy te worden?

Proefles Engels

Ga op reis naar Hawthorne en ontmoet de figuren uit het verhaal over het geheimzinnige labyrint. Je leert ook al een paar woorden!

Proefles Online bijles

Speel de games en doe je best met rekenen, taal en andere schoolvakken. Zo help je de superhelden het milieu te redden!