De heer P. Quartel, directeur basisschool d’Uylenborch

“Onze leerlingen werken op school steeds meer met digitale hulp- en leermiddelen. We vinden het daarom belangrijk dat leerlingen snel en blind kunnen leren typen. Daarnaast maken ze steeds meer werkstukken, dat gaat ook allemaal op de computer. En in het voorgezet onderwijs wordt dat alleen maar meer. Blind typen; je kunt er niet meer buiten.

Vergoeding terug bij de leerlingen

We bieden onze leerlingen zeker toch al tien jaar de typecursus van LOI Kidzz aan. We kregen allerlei aanbiedingen maar we wilden er maar één. Na alle voorwaarden te hebben uitgezocht, is de keuze op LOI Kidzz gevallen. Onder andere om de vergoeding van € 10,- per ingeschreven leerling. Dit bedrag voegen we toe aan de ouderbijdrage en zo komt het weer terug bij de leerlingen.

Heldere informatie

Als de folders over de typecursus binnenkomen, delen we ze uit in de klassen. Het ziet er altijd netjes en verzorgd uit, heel helder. Ook de brief en de folder voor de school lees ik elk jaar weer door. Naast het verzamelen van de inschrijvingen, hoeven we er niets aan te doen. En als er een keer iets is, wordt dat altijd heel snel weer opgelost.

Tevreden ouders

Zelf geef ik geen les maar ik laatst hielp ik een groepje leerlingen bij een digitaal project. Degene die de typecursus doet, pik ik er zo uit. Terwijl hij nog niet eens zo lang bezig is met de cursus. Van ouders krijg ik weinig feedback over de typecursus. Maar als ze niet tevreden zouden zijn, kreeg ik het vast wel te horen. Geen bericht is goed bericht!”

Meer over de scholenregeling Meer ervaringen van scholen

P. Quartel