P. Antes, directeur basisschool De Hoeksteen

“Op onze school willen we kinderen kennis bijbrengen, ze helpen hun persoonlijkheid te ontwikkelen en ze vaardigheden meegeven. Het is onze mening dat ICT-vaardigheid voor de toekomst van onze leerlingen heel belangrijk is. Daar hoort ook typevaardigheid bij. Blind typen is wat ons betreft een basisvaardigheid. Daarom raden we ouders de typecursus van LOI Kidzz aan.

Ouders zien het belang van typen in

In de groepen van de bovenbouw geven we de informatie over de typecursus mee aan de leerlingen. Ook vertellen we ouders dat blind leren typen belangrijk is. Op onze school, waar we zoals gezegd ICT-vaardigheid hoog in het vaandel hebben staan, zien ouders vaak het belang van snel en blind kunnen typen in.

Kwaliteit is belangrijk

Jaren geleden is het begonnen met een paar leerlingen die leerden typen. De ouders waren tevreden over de kwaliteit van de typecursus van LOI Kidzz, vertelden dit aan andere ouders en zo verder. Inmiddels hebben al heel veel leerlingen de cursus gevolgd via school, ook mijn eigen zoon. En ik kan zeggen; hij typt stukken beter dan ik!

In de taal van kinderen

Ik heb gezien dat kinderen met de cursus in korte tijd echt goed leren typen. Ze zijn zo vaardig, het scheelt ze ontzettend veel tijd. Ook de opzet van de cursus met het avontuur en de games werkt goed. Dit is de taal die kinderen spreken.”

Meer over de scholenregeling Meer ervaringen van scholen

Peter Antes