Je kind in groep 7 of 8?

Je kind in groep 7 of 8?

Op zoek naar een middelbare school!

Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. En voor je het weet is het zover: Je moet gaan uitkijken naar een middelbare school voor je zoon of dochter. Hoe bereid je je voor op deze stap?

Groep 7: Voorbereiden op het kiezen van een middelbare school

Zit je kind nu of volgend jaar in groep 7 van de basisschool, dan heb je waarschijnlijk al een aardig beeld van welk niveau vervolgonderwijs past bij je kind. Zijn er meerdere scholen in de buurt waar je kind naar toe zou kunnen? Dan ga je straks samen met je kind een keuzeproces in waar veel van afhangt. Want welke school past het best en bereidt je kind het best voor op de toekomst?

Open dagen

Vind je het nog te vroeg om te gaan nadenken over de middelbare school? Deskundigen zijn van mening dat het bezoeken van open dagen met groep 7-kinderen al waardevol is. Omdat de definitieve keuze nog best ver in de toekomst ligt, bekijkt je kind een middelbare school in groep 7 meer onbevangen. Aan de andere kant, kan zo’n grote school vol met onbekende volwassenen en kinderen overweldigend of zelfs beangstigend zijn. Jij kent je kind het best, bedenk daarom zelf of je kind eraan toe is.


Voordelen open dagen bezoeken
  • Je kunt samen met je kind de sfeer proeven.
  • Docenten, mentoren en coördinatoren beantwoorden vragen.
  • Leerlingen vertellen wat zij van de school vinden.
  • Je kunt alvast de faciliteiten voor o.a. sport, toneel en muziek bekijken.
Nadelen open dagen bezoeken
  • Het geschetste beeld is vaak positiever dan de werkelijkheid.
  • Kinderen kunnen overweldigd raken door de drukte.
Schoolklas met juf en kinderen

Heb je met je kind in groep 7 al verschillende scholen bekeken? Dan kunnen jullie je in groep 8 beperken tot twee of drie scholen. Dit geeft rust en duidelijkheid bij het maken van de uiteindelijke keuze.

Groep 8: Schooladvies, open dagen, Cito-toets én kiezen voor een middelbare school

Al vanaf de start van het schooljaar in groep 8 staat veel in het teken van de overstap naar de middelbare school. Vrijwel alle leerprocessen in dit laatste jaar van de basisschool zijn gericht op het aanleren van de juiste studievaardigheden en het herhalen van leerstof. Er komt nog maar weinig nieuwe stof aan bod.

Andere spannende zaken des te meer. Het schooladvies, de open dagen, het inschrijven en soms al kennismaken op de middelbare school. Ook op jou als ouder van een achtste-groeper komt heel wat af. Leer hier meer informatie over belangrijke zaken waar jij en je pre-brugpieper mee te maken krijgen.

Schooladvies gekregen; hoe nu verder?

Kinderen uit groep 8 krijgen voor de kerstvakantie hun definitieve schooladvies voor bijvoorbeeld (een bepaalde richting van het) VMBO, HAVO, VWO of een combinatie hiervan. Normaal gesproken zal het geen verrassing zijn want als het (naar beneden) afwijkt van het voorlopig schooladvies uit groep 7, neemt de school vaak van te voren al contact op. Scholen nodigen ouders na het geven van het schooladvies uit voor een gesprek. Dit geeft je de mogelijkheid vragen te stellen of je mening te geven als je het niet eens bent met het advies.

Ben je het oneens met het schooladvies?

Valt het schooladvies van je kind je tegen? Bijvoorbeeld omdat het in groep 7 hoger was of je vindt dat dat de school aan bepaalde factoren voorbij is gegaan? Het advies van de leerkracht is bepalend. Wat kun je doen als je het er niet mee eens bent? Bespreek eerst met je kind wat hij of zij ervan vindt. Wil je kind ook graag een ander/hoger advies? En waarom wil hij of zij dit?

Wil je verder gaan, dan is het verstandig om in gesprek te gaan met de leerkracht. Neem je daarbij voor om open te staan voor zijn of haar argumenten. Voor jezelf helpt het als je van te voren bedenkt wat je wilt weten van de leerkracht. Vraag bijvoorbeeld hoe het advies tot stand is gekomen, of er overleg is geweest met de leerkracht van groep 7 en of zaken als motivatie, werkhouding en concentratie zijn meegenomen.

Schooladvies aanpassen op basis van Cito- of andere toets

Zijn jullie het na het gesprek nog steeds niet eens? Dan zijn er nog andere mogelijkheden om tot een ander advies te komen. In april of mei wordt op alle scholen een eindtoets afgenomen, meestal de Cito-toets. Je kunt ook een andere toets aanvragen, bijvoorbeeld een toets waarbij ook de intelligentie wordt gemeten. Scoort je kind bij een dergelijke toets hoger dan het niveau van het schooladvies of de Cito-toets, dan kun je deze uitslag gebruiken om opnieuw in gesprek te gaan met de leerkracht. Je hebt hiermee een sterk argument om het schooladvies aangepast te krijgen.

Niveau bepalen in de brugklas

Je kunt je afvragen in hoeverre het zin heeft om het schooladvies van de basisschool aan te vechten. Op de middelbare school heeft je kind ook in de brugklas nog alle kans om zich te bewijzen. En als je kind naar een scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO gaat, kan hij of zij nog alle kanten op. Je kunt eventueel ook nog in gesprek gaan met de brugklascoördinator om je wensen voor een bepaald startniveau te bespreken.

Open dagen bezoeken; hét middel om een middelbare school te kiezen

Door open dagen te bezoeken kun je een goed beeld krijgen van een middelbare school. Hoe worden brugklassers begeleid, welke ondersteuning is er bij bijvoorbeeld dyslexie, zijn er extra keuzevakken mogelijk? Op al dit soort vragen kun je antwoord krijgen. Daarbij is ook het “proeven van de sfeer” heel belangrijk. Hoe wordt je kind benaderd door leraren, wat vertellen leerlingen over de school? Kijk en luister goed naar je kind als hij of zij rondloopt door de school. Als je het er na afloop met je kind over hebt, zullen jullie vast tot een goede keuze komen.

tienermeisje
Moeder en dochter voordat ze naar school gaat

Happy? Dan presteert je kind het best

Een advies dat veel leerkrachten je zullen geven is: Laat het kind voortgezet onderwijs volgen dat bij hem of haar past. Of dat nu sport-HAVO, technasium, VMBO of een andere richting is. Een kind dat te veel onder druk staat of juist niet genoeg wordt uitgedaagd, gaat niet met plezier naar school en zal niet optimaal presteren. Probeer daarom samen de best passende school voor je kind te vinden.