Schoolvakken extra oefenen samen met superhelden!

Schoolvakken extra oefenen samen met superhelden!

Oefen met alle vakken van de basisschool

Wil je graag dat je kind in groep 7 of groep 8 op een leuke manier extra oefent met basisschoolvakken? Dan zijn de Basisschool-cursussen van LOI Kidzz ideaal! Kinderen oefenen met rekenen, taal of met alle vakken. Met uitleg in filmpjes, leuke opgaven en motiverende games komen alle leerdoelen op een aansprekende manier aan bod. Kennis en vaardigheden nemen toe en het zelfvertrouwen groeit!

 • Speciaal voor groep 7 en 8
 • Verantwoord voorbereiden op Entree- en Cito-toets
 • Ook in dyslexie-variant

Basisschool compleet

 • Alle leerdoelen oefenen
 • Rekenen, taal en wereldoriëntatie
 • Oefen ook studievaardigheden

Rekenen oefenen

 • Alle rekenleerdoelen oefenen
 • O.a. breuken en oppervlaktes
 • Ook decimalen en procenten

Taal oefenen

 • Alle taalleerdoelen oefenen
 • O.a. begrijpend lezen en spelling
 • Ook werkwoorden en ontleden

Bekijk de commercial van de basisschoolcursussen

Commercial Basisschool

Help de superhelden het milieu te redden!

Kinderen uit groep 7 en groep 8 van de basisschool oefenen spelenderwijs extra met rekenen en taal of alle vakken van de basisschool met een cursus Basisschool van LOI Kidzz

Het oefenen met rekenen, taal, studievaardigheden en andere basisschoolvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en maatschappij doen kinderen met leuke en motiverende games. Kinderen hebben vaak moeite met bijvoorbeeld begrijpend lezen, rekenen met breuken en decimalen, spelling, grammatica, de dt-regel, ontleden en het vervoegen van werkwoorden. Door de duidelijke uitleg in filmpjes in de oefencursussen van LOI Kidzz snappen kinderen de stof beter en onthouden ze het langer.

De vaardigheid van kinderen in rekenen en taal wordt steeds beter door onder meer oefensommen voor breuken en decimalen, oefenen met tafels en andere keersommen en uitleg over dt, werkwoorden en spelling  in de cursus. Ook de kennis in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, waaronder topografie, en studievaardigheden neemt toe door leuke, educatieve filmpjes en extra oefeningen. De cursus laat kinderen en ouders overzichtelijk de vorderingen in rekenen, taal en andere basisschoolvakken zien. Door de duidelijke verbeteringen die te zien zijn in de cursus en op school, groeit ook het zelfvertrouwen van kinderen.

Zelfvertrouwen op de basisschool is belangrijk voor kinderen bij het maken van toetsen, proefwerken, de Entreetoets in groep 7 en de Cito-toets in groep 8. Door verantwoord te oefenen kunnen kinderen op het moment van een toets beter laten zien wat ze allemaal weten en kunnen. Dit is van belang bij het beeld wat de basisschool heeft van een kind. Dit vertaalt zich in het schooladvies voor de middelbare school, dat voor een groot deel bepaalt naar welk voortgezet onderwijs kinderen kunnen. Daarom is een goede basis van kennis en vaardigheden én zelfvertrouwen voor kinderen in groep 7 en groep 8 zo belangrijk!